PragmaGO otwiera zapisy na 3-letnie obligacje korporacyjne serii C1

PragmaGO rozpoczyna ofertę 3-letnich niezabezpieczonych obligacji oprocentowanych na poziomie 10,94%* (oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych). Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW. Przyjmowanie zapisów odbędzie się w terminie od 13 do 24 listopada 2023.

To nasza pierwsza oferta w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. W serii C1 planujemy pozyskać 20 mln zł. Pomimo wymagającej sytuacji makroekonomicznej i stagflacji, w dalszym ciągu rozwijamy zarówno faktoring, jak i innowacyjne produkty embedded finance w segmencie B2B. Mamy dobre wyniki finansowe – utrzymujemy stabilny portfel i ryzyko na bezpiecznym poziomie

– mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 6.11.2023 r. wynosiła 5,64%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii C1 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 21.11.2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 5,30 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 18 września 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 10 listopada 2023 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOIVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link//DOONPragmaGOIVPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOC1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Zobacz najnowsze aktualności:


 • Wyniki PragmaGO za IIIQ 2023

  PragmaGO nie zwalnia tempa  w trzecim kwartale


  Spółka dynamicznie rozwija zarówno faktoring, jak i embedded finance.
  Więcej: PragmaGO nie zwalnia tempa  w trzecim kwartale
 • Start zapisów na 3-letnie obligacje korporacyjne C1

  PragmaGO otwiera zapisy na 3-letnie obligacje korporacyjne serii C1


  Zapisy potrwają od 13 do 24 listopada 2023. Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW.
  Więcej: PragmaGO otwiera zapisy na 3-letnie obligacje korporacyjne serii C1
 • PragmaGO zwycięzcą w kategorii „Best e-commerce B2B tool/technology/service” w konkursie E-commerce Awards Polska 2023

  Zwycięstwo w konkursie E-commerce Awards Polska 2023


  PragmaGO zwyciężyła w kategorii „Best e-commerce B2B tool/technology/service” w konkursie E-commerce Awards Polska 2023, organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.
  Więcej: Zwycięstwo w konkursie E-commerce Awards Polska 2023